Prawo cywilne i rodzinne

Kancelaria adwokacka zajmuje się problematyką prawa cywilnego, oraz specjalizuje się w problematyce prawa rodzinnego. Prowadzimy sprawy m.in. o rozwód i unieważnienie małżeństwa, podział majątku, uregulowanie kontaktów z dziećmi, ubezwłasnowolnienie. Wyróżnia nas troska o bezpieczeństwo rodziny.

Odszkodowania za błędy lekarskie

Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień za błędy i zaniedbania medyczne (błędy lekarskie). Wspieramy w postępowaniu zmierzającym do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia  rekompensujących zaniedbania, do których doszło w procesie leczenia.

Ochrona dóbr osobistych

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną w zakresie ochrony dóbr osobistych, w tym spraw dotyczących ochrony wizerunku, prywatności i czci. Doradzamy w zakresie bezprawnego naruszania dóbr osobistych, rokowań, przygotowania i prowadzenia procesów sądowych.