Państwo i Prawo, nr 3, 2005 r.

05/10/2010

Palestra 5-6/2005

Państwo i Prawo, nr 3, 2005 r.

Mirosław Nesterowicz w artykule ?Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę w procesach lekarskich? podkreśla, że jest to jedno z roszczeń odszkodowawczych pacjenta za szkody wskutek leczenia lub naruszenia jego dóbr osobistych. Roszczenie to występuje często obok innych (o rentę, zwrot kosztów leczenia, kosztów przygotowania do innego zawodu ? art. 444 k.c.), lub jest jedynym. Krzywda obejmuje zarówno cierpienia fizyczne, jak i moralne (orzecz. SN z 4 lipca 1969 r., I PR 178/69, OSN 1970, z. 4, poz. 71), trwale i przemijające.

więcej >

O Autorze