Odszkodowania za błędy lekarskie

07/01/2011

Adwokat Agnieszka Metelska prowadzi także procesy o zadośćuczynienie, odszkodowanie, zasądzenie renty z tytułu konsekwencji błędów lekarskich jak i nieszczęśliwych wypadków. / wypadków komunikacyjnych i innych jak Np. znany proces chłopca , poszkodowanego wybuchem petardy w czasie pokazu fajerwerków w Juracie /.

Część tych postępowań to trudne procesy, w których kluczową przesłanką dla wyroku sądowego są orzeczenia biegłych. Ważny obszar w tej praktyce kancelarii stanowią postępowania dotyczące zakażeń wirusami hepatotropowymi / wirusy wywołujące wirusowe zapalenie wątroby jak wirus B i C / oraz powikłań powstałych w wyniku błędów popełnionych w czasie operacji chirurgicznych.

Postępowania te, niejednokrotnie długotrwałe i wymagające opanowania określonej dziedziny medycyny od adwokata, przynoszą szczególne zadowolenie gdy kończą się wygraną reprezentowanego klienta.

O Autorze