Instytucja uznania ojcostwa zastąpi uznanie dziecka

13/11/2010

ZMIANA PRAWA – Projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje możliwość uchylenia się rodzica od płacenia alimentów, uznanie ojcostwa zamiast uznania dziecka i nowe zasady ustalenia i zaprzeczenia macierzyństwa.

Artykuł dostępny jest na stronie Gazety Prawnej.

O Autorze